Meester Francky, klastitularis van de vijfde klas, is op maandag 30 december 2019 plots overleden.

Hij was één van de spilfiguren van onze school. Als geen ander kon Francky zowel kinderen, leerkrachten als ouders enthousiast maken voor een project. Heel wat ouders en oud-leerlingen herinneren hem als de hartelijke, joviale, gepassioneerde,    bijzondere leerkracht met een groot hart voor iedereen.

 

We blijven verweesd achter maar we moeten vooruit, zonder Francky, en dat zal niet eenvoudig zijn.