ALLE LESSEN ZIJN GESCHORST

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verder verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen. 
Er wordt echter wel beperkte opvang op school voorzien. 
Hou dus zoveel mogelijk de kinderen weg van school. Enkel kinderen waarvoor ouders geen opvang kunnen voorzien, kunnen op school terecht.  
Hou als ouder zeker ook Smartschool in de gaten voor verdere berichtgeving.

 

 
Meester Francky, klastitularis van de vijfde klas, is op maandag 30 december 2019 plots overleden.

Hij was één van de spilfiguren van onze school. Als geen ander kon Francky zowel kinderen, leerkrachten als ouders enthousiast maken voor een project. Heel wat ouders en oud-leerlingen herinneren hem als de hartelijke, joviale, gepassioneerde,    bijzondere leerkracht met een groot hart voor iedereen.

 

We blijven verweesd achter maar we moeten vooruit, zonder Francky, en dat zal niet eenvoudig zijn.