Schoolbestuur

Schoolbestuur


PRIZMA  vzw 
B. Vandenbogaerdelaan  53, 8770  Izegem
KBO. 0414.746.462
sg.prizma.be


Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school.
Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het schoolgebeuren.
Om dit schoolgebeuren uit te bouwen doet het een beroep op de begeleiding vanuit het KOV (Katholiek Onderwijs Vlaanderen).                   

Onze scholengroep Prizma (Izegem-Ingelmunster-Lendelede) omvat:

 • 9 basisscholen
  • Izegem
   • Sint-Pieter Emelgem
   • Sint-Rafaël
   • Heilige Familie Bosmolens
   • Heilig Hart
   • De Stadsparel
   • De Zonnebloem
  • Ingelmunster
   • De Wegwijzer
   • Onze-Lieve-Vrouw
  • Lendelede
   • De Talententuin    
 • 6 secundaire scholen
  • Izegem
   • Campus College
   • Campus IDP
   • Campus VTI
   • Middenschool
  • Ingelmunster     
   • Middenschool
  • Lendelede          
   • Middenschool

 • De begeleiders van onze school vanuit het schoolbestuur zijn
  • Jan Defreyne
  • Els Manhaeve
 • Preventieadviseur
  • Steven Maelfait

De  missie van  PRIZMA 

Vanuit een christelijk perspectief, ingebed in Katholiek Onderwijs Vlaanderen, onderwijs inrichten waar voor jongeren van 2,5 tot 20 jaar de ontwikkeling en opvoeding centraal staat. 
Onze scholen verwelkomen iedereen gastvrij, van elke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond. 
Zonder uitzondering nodigen ze leerlingen, ouders, personeelsleden en bestuurders uit om aan hun onderwijsproject mee te werken.   

De visie van  PRIZMA

 • Zich thuis voelen
 • Talenten maximaal ontplooien
 • Sterk voor de zwakkeren, uitdagend voor de sterkeren
 • Zoveel mogelijk leerwinst voor elke leerling
 • Kritisch-creatief omgaan met wat eigen en wat anders is,  met wat verbindt en wat onderscheidt

Voorzitter

Dhr. Vallaeys Jean-Paul 

Secretaris

Dhr. Tom Lagae 

Penningmeester

Dhr. Geldof Manfred

Bestuurders

Mevr. Damman Lut

Dhr. Peter De Clerck

Dhr. Defreyne Jan

Mevr. Delaere Christine

Mevr. Delaere Ria

Dhr. Devolder Luc

Dhr. Dubaere Ludwig

E.H. Lecluyse Herman

Dhr. Lervant Steve

Dhr Peter Haesbrouck

Dhr André Kalumba

Mevr Marleen Lefebre

Dhr Steven Levant

Mevr Anouck Maes

Dhr. Maes Rudy

Mevr. Manhaeve Els

Mevr. Piccavet Kristien

Dhr. Kristof Van Coillie

Dhr Filip Van der Haeghen

Mevr. Veranneman Lieve

Coördinerend directeur financiën en infrastructuur: 

Dhr. Dejonckheere Herman

Mevr. Joosten Patricia

Coördinerend directeur pedagogie en organisatie: 

Dhr. Lecoutre Tony

Dhr. Timperman Geert

 
What do you want to do ?
New mail