Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat van vier jaar en geeft advies aan directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die de raad uitbrengt en de resultaten van gevoerd overleg.

Leden: 

Voorzitter: Bart Vansteelandt
   
Voor het personeel: Maaike Corteville
Danny Vandewalle
   
Voor de ouders: Elisabeth Wiels
Bart Vansteelandt
   
Voor de lokale gemeenschap: Dominique Callewaert
Stijn Vandenberghe